Chương trình “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp”.

Chương trình “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp” diễn ra tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.   Chiều ngày 13/12/2017, Thị đoàn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình ngày 13/12/2017, Thị...
Loading...